Styreleder: Marisa Di Sabatino

Hun er professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU, meddirektør av SFI-PhysMet, leder av Gemini Solar Cells, ansvarlig for GDMS og GDOES lab ved IMA. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Grunnleggende støping og størkning
 • Aluminiumlegeringer
 • Silisium og silisiumbaserte solceller
 • Støpejern
 • PV-teknologi
 • Digeltelnologi

Til venstre: Undersøkelser av nukleasjon i multikrystallinske silisiumblokker, fra PhD avhandlingen til Espen Undheim (2018)

Til høyre: Sammenheng mellom mikrodefekter i silisium solceller og deres effektivitet, fra PhD avhandlingen til Krzysztof Adamczyk (2018)

 

Kasserer: Marianne Videm

Marianne er overingeniør ved FORCE Technology.

Marianne er disiplinansvarlig for materialvalg og korrosjon i FORCE Technology Norge. Hun har en doktorgrad i materialteknologi og lang erfaring innen korrosjonsevalueringer og materialteknologi for olje- og gassindustrien. Hennes kjernekompetanse innen materialer, skademekanismer, risikovurderinger og anvendelse av relevant koder, gjør henne i stand til å utføre omfattende material- og korrosjonsstudier innenfor materialvalg, skadeanalyser og integritetsvurderinger.  Hun har bred erfaring innenfor disse fagområdene og har de siste årene jobbet med materialvalg og levetidsforlengelser for olje- og gassbrønner, innvendig korrosjon i rørledninger og retningslinjer for vurdering for materialnedbrytning som grunnlag for risikobasert inspeksjon. Hun ar nylig utført en studie for Havtil om hydrogenindusert oppsprekking (HISC) av høyfaste stål under katodisk beskyttelse. Marianne er revisjonsleder for revisjon av NORSOK M-001 Materials selection.

Hydrogenassistert oppsprekking av oppjekkbare innretninger (havtil.no).

Sekretær: Bjørn Holmedal

Han er professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU). Les mer her.

Forskningsområder:

- Utvikling av teori, modeller og algoritmer innen:

 • Krytallplastisitet
 • Continuum plastisitet
 • Dislokasjonsteori
 • Mikrostrukturutvikling og styrkebidrag

  - Fysikalsk metallurgi:

 • Metallforming og formbarhet
 • Termomekanisk prosessering av metaller

 

 

 

 

Styremedlem: Ida Westermann

 

Hun er instituttleder og professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Mekaniske egenskaper
 • Mikrostruktur
 • Metaller
 • Multimaterialer
 • Additive manufacturing
 • In situ testing

Til venstre: Mikrosprekk-dannelse under in-situ strekktest av super duplex stål, fra Oen Paulsen et al. Metals (2018)

Til høyre: Molybdenumkonsentrasjon i X og Sigma-fasen i super duplex stål, fra Haukali et al. IOP Conference series: Materials Science and Engineering (2020).

 

 

Styremedlem: Gabriela Kazimiera Warden

Hun er stipendiat ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU. Les mer her.

Forskningsområder:

 • OH-innhold i kvartsdigler
 • Viskositetsmålinger
 • Boblevekst i kvartsdigler
 • Materialkarakterisering.

Til høyre: Kristobalittfasens effekt på mikrostruktur til en kvartsdigel, fra Warden et al., Open Ceramics (2022)

Til venstre: Samme område avbildet i forskjellige mikroskopinstillinger, fra Warden et al., Open Ceramics (2022)

 

Styremedlem: Jorun Zahl Albertsen

 

Hun jobber som Principal Engineer Safet hos Equinor Stjørdal. Les mer her.

Hun jobber med (og har tidligere jobbet med):

 • Driftssikkerhet, sikkerhet og bærekraft
 • Helse og Arbeidsmiljø
 • Teknisk integritet og drift Nord
 • Plattformteknologi, stigerør og rørledninger
 • Materialteknologi, høytemperaturkorrosjon og nedstrøms prosessteknologi

 

Styremedlem: Morten Ønsøien

Han jobber som forskningsleder ved SINTEF Industri i forskningsgruppen for støping, forming og resirkulering. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Støping av metaller
 • Støpingteknologi
 • Fysikalsk metallurgi av stål og støpejern
 • Sveising av stål
 • Verktøystål og herding av stål
 • Additiv produksjon av metaller og polymerer