Styreleder: Marisa Di Sabatino

Hun er professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU, meddirektør av SFI-PhysMet, leder av Gemini Solar Cells, ansvarlig for GDMS og GDOES lab ved IMA. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Grunnleggende støping og størkning
 • Aluminiumlegeringer
 • Silisium og silisiumbaserte solceller
 • Støpejern
 • PV-teknologi
 • Digeltelnologi

Til venstre: Undersøkelser av nukleasjon i multikrystallinske silisiumblokker, fra PhD avhandlingen til Espen Undheim (2018)

Til høyre: Sammenheng mellom mikrodefekter i silisium solceller og deres effektivitet, fra PhD avhandlingen til Krzysztof Adamczyk (2018)

 

Kasserer: Marianne Videm

Marianne har lang erfaring innen korrsjonsevaluering og materialteknologi for olje- og gassindustrien. Hun sikrer robust materialvalg basert på hennes kjernekompetanse innen materialer, risikovurderinger og anvedelse av relevant koder. Hennes doktorgrad i materialteknologi sammen med hennes kunnskap om nedbrytningsmekanismer og bred felterfaring, gjør det mulig for henne å utføre omfattende material- og korrosjonsundersøkelser på alt innenfor materialvalg, failure analysis og integritetsvurderinger av rørledninger.

Marianne er disiplinansvarlig for materialvalg og korrosjonsvurdering, inkludert prediksjonsmodeller for korrosjonshastiger i CorPos-programvaren for risikovurdering av rørledninger og retningslinjer for vurdering av risiko for materialnedbrytning for den interne prosedyren for risikobasert inspeksjon.

 

Sekretær: Bjørn Holmedal

Han er professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU). Les mer her.

Forskningsområder:

- Utvikling av teori, modeller og algoritmer innen:

 • Krytallplastisitet
 • Continuum plastisitet
 • Dislokasjonsteori
 • Mikrostrukturutvikling og styrkebidrag

  - Fysikalsk metallurgi:

 • Metallforming og formbarhet
 • Termomekanisk prosessering av metaller

 

 

 

 

Styremedlem: Ida Westermann

 

Hun er instituttleder og professor ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Mekaniske egenskaper
 • Mikrostruktur
 • Metaller
 • Multimaterialer
 • Additive manufacturing
 • In situ testing

Til venstre: Mikrosprekk-dannelse under in-situ strekktest av super duplex stål, fra Oen Paulsen et al. Metals (2018)

Til høyre: Molybdenumkonsentrasjon i X og Sigma-fasen i super duplex stål, fra Haukali et al. IOP Conference series: Materials Science and Engineering (2020).

 

 

Styremedlem: Gabriela Kazimiera Warden

Hun er stipendiat ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved NTNU. Les mer her.

Forskningsområder:

 • OH-innhold i kvartsdigler
 • Viskositetsmålinger
 • Boblevekst i kvartsdigler
 • Materialkarakterisering.

Til høyre: Kristobalittfasens effekt på mikrostruktur til en kvartsdigel, fra Warden et al., Open Ceramics (2022)

Til venstre: Samme område avbildet i forskjellige mikroskopinstillinger, fra Warden et al., Open Ceramics (2022)

 

Styremedlem: Jorun Zahl Albertsen

 

Hun jobber som Principal Engineer Safet hos Equinor Stjørdal. Les mer her.

Hun jobber med (og har tidligere jobbet med):

 • Driftssikkerhet, sikkerhet og bærekraft
 • Helse og Arbeidsmiljø
 • Teknisk integritet og drift Nord
 • Plattformteknologi, stigerør og rørledninger
 • Materialteknologi, høytemperaturkorrosjon og nedstrøms prosessteknologi

 

Styremedlem: Morten Ønsøien

Han jobber som forskningsleder ved SINTEF Industri i forskningsgruppen for støping, forming og resirkulering. Les mer her.

Forskningsområder:

 • Støping av metaller
 • Støpingteknologi
 • Fysikalsk metallurgi av stål og støpejern
 • Sveising av stål
 • Verktøystål og herding av stål
 • Additiv produksjon av metaller og polymerer