Norsk Materialteknisk Selskap ble stiftet den 12. mars 1936 av Sigurd Westberg og Leif Lyche og Mathias Sem. Både Lyche og Westberg jobbet i utlandet, og der hadde de begge blitt kjent med fordeler av å møte sine kolleger for å diskutere det mest spennende i deres felt. Dette savnet de i Norge, og de bestemte seg å ta kontakt med Mathias Sem- sammen skapte de NMS.

I det første styret hadde de med seg også Jacob All Dahl, Johan Mürer og Werner Poengsen. Siden da har foreningen vokst og blitt delt i to avdelinger: avdeling Oslo og avdeling Trøndelag. Mer om foreningens historie finner dere på: https://www.polyteknisk.no/wp-content/uploads/2020/03/Norsk-Metallurgisk-Selskap-1936-2011.pdf.