NMS konferanse plenumsesjon

NMS konferanse plenumsesjon

Vi er glade for å kunne annonsere årets plenumsesjonens foredragsholdere!

We are happy to announce this year's plenary session speakers of the first conference day!