Konferanse

Konferanse

NY DATO FOR ABSTRAKT 26.04.2024!!!

VELKOMMEN TIL NASJONAL KONFERANSE FOR MATERIALTEKNOLOGI

28.-29. AUGUST 2024, Scandic Lerkendal, Trondheim

(English below)

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer til Nasjonal konferanse for materialteknologi 2024. Den arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere! 

Årets konseransetema er: "Materialer for det grønne skiftet: utfordringer og muligheter". 

Send inn abstract innen 26. april 2024 via denne siden.

Mal til abstract finner du nederst på siden!

REGISTRERING: https://ntnu.eventsair.com/materialteknologi/registrering/Site/Register (Early bird før 30. juni 2024)

Noen av temaer for de faglige sesjonene er:

 • Al-legeringer og lettmetaller
 • Havmaterialer og korrosjon
 • Materialer for energiløsninger
 • Avanserte materialer og prosesser
 • Karakterisering
 • Modellering

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen i Trondheim i agust!

Takk til våre sponsorer:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW ABSTRACT DEADLINE 26/4/2024!!!

WELCOME TO THE NATIONAL MATERIALS SCIENCE CONFERENCE

28th-29th AUGUST 2024, Scandic Lerkendal, Trondheim

Norsk Materialteknisk Selskap invites you all to the National Materials Science conference 2024. It is arranged biannually between Oslo and Trondheim, and it is a meeting place between industry and research in the wide area of materials science. It is an arena for network and a unique opportunity for young researchers to present their work!

This year's conference topic is: "Materials for the green energy transition: challenges and possibilities".

Send your abstract before 26th April 2024 via this website.

The abstract template is attached at the bottom of this article.

REGISTRATION: https://ntnu.eventsair.com/materialteknologi/registrering/Site/Register (Early bird before 30th June 2024)

Some of the conference topics are:

 • Aluminium alloys and light metals
 • Corrosion
 • Materials for energy solutions
 • Advanced materials and processes
 • Characterization
 • Modelling

We are looking forward to welcome you in Trondheim this august!

Thank you to our sponsors: