Velkommen til hjemmesiden til NMS, avdeling Trøndelag!

Vi er en forening med lang historie som begynner i 1936 da foreningen ble skapt. Formålet med vår organisasjon er å utveksle erfaring og kunnskap, fremme den metallurgiske industrien, og bidra til øket personlig kontakt mellom oss metallurger. Dette gjør vi ved å bl. a. arrangere faglige foredrag.

 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.